logo

PRAKTIKUM ZA PRIMENU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - prvo izdanje

Šifra 565
Broj stranica: 728 Format: A4 Godina izdanja: avgust 2020.

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

4.900,00 din