logo

ZA­KON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - prvo izdanje

Šifra 354/20
Broj stranica: 360 Format: B5 Godina izdanja: mart 2020.

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

1.400,00 din