logo

ME­TO­DO­LO­GI­JA NA­UČ­NO IS­TRA­ŽI­VAČ­KOG RA­DA - s posebnim osvrtom na pravo i ekonomiju - prvo izdanje

Šifra 405
Broj stranica: 200 Format: B5 Godina izdanja: 2010

Auto­ri: Dr Mi­lo­rad D. ZA­KIĆ i dr Ili­ja ZIN­DO­VIĆ

1.200,00 din