logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O OSNO­VA­MA SVO­JIN­SKO PRAV­NIH OD­NO­SA - prvo izdanje

Šifra 136
Broj stranica: 496 Format: A4 Godina izdanja: 2012

Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ

3.200,00 din