logo

SLU­ŽBE­NO­STI I SU­SED­SKO PRA­VO - prvo izdanje

Šifra 406
Broj stranica: 504 Format: A4 Godina izdanja: 2011

Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ

2.800,00 din