logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O HI­PO­TE­CI - prvo izdanje

Šifra 484
Broj stranica: 272 Format: B5 Godina izdanja: 2015

Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ

1.300,00 din