logo

KO­MEN­TAR PO­RO­DIČ­NOG ZA­KO­NA sa sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima, podzakonskim aktima i prilozima - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 192/20
Broj stranica: 636 Format: B5 Godina izdanja: oktobar 2020.

Autor: Gordana STANOJČIĆ i Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ 

2.300,00 din