logo

KO­MEN­TAR KRI­VIČNOG ZA­KO­NI­KA sa sudskom praksom, Re­gi­strom poj­mo­va i Tabelarnim prikazom svih krivičnih dela - četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 520/19
Broj stranica: 700 Format: B5 Godina izdanja: jun 2019.

Autori: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ i Gordana STANOJČIĆ

3.400,00 din