logo

MO­DE­LI OP­ŠTIH I PO­JE­DI­NAČ­NIH AKA­TA PO­SLO­DAV­CA usklađenih sa najnovijim izmenama Zakona o radu - drugo izmenjeno izdanje

Šifra 539
Broj stranica: 304 Format: B5 Godina izdanja: februar 2018

Pri­re­di­li: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ i Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE 

1.800,00 din