logo

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE sa prilogom - prvo izdanje

Šifra 542
Broj stranica: 60 Format: A5 Godina izdanja: mart 2018.

Priredila: Gordana STANOJČIĆ, dipl. pravnik

800,00 din