logo

OR­GA­NI­ZO­VA­NI KRI­MI­NA­LI­TET, KO­RUP­CI­JA I DRU­GA PO­SEB­NO TE­ŠKA KRI­VIČ­NA DE­LA - DO­KA­ZI­VA­NJE - prvo izdanje

Šifra 482
Broj stranica: 136 Format: B5 Godina izdanja: 2015

Autor: Vla­di­mir VU­ČI­NIĆ,Mast. prav., su­di­ja Po­seb­nog ode­lje­nja za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, ko­rup­ci­ju i dru­ga po­seb­no te­ška kri­vič­na de­la

1.000,00 din