logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O RA­DU sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom - šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 537
Broj stranica: 440 Format: B5 Godina izdanja: januar 2018.

Auto­ri: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE i Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ

2.000,00 din