logo

NA­KNA­DA ŠTE­TE I UGO­VOR O DO­ŽI­VOT­NOM IZ­DR­ŽA­VA­NJU - prvo izdanje

Šifra 558
Broj stranica: 240 Format: B5 Godina izdanja: april 2019.

Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM

1.700,00 din