logo

NA­SLED­NO PRA­VO KROZ SUD­SKU PRAK­SU - prvo izdanje

Šifra 559
Broj stranica: 292 Format: B5 Godina izdanja: april 2019.

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

1.500,00 din