logo

NA­KNA­DA ŠTE­TE KROZ SUD­SKU PRAK­SU - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 515
Broj stranica: 232 Format: B5 Godina izdanja: 2016

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik

950,00 din