logo

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA - prvo izdanje

Šifra 550
Broj stranica: 0 Format: elektronska forma Godina izdanja: juli 2020.

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

600,00 din