logo

Zakon o radu sa kaznenim odredbama i registrom pojmova - peto izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 535
Broj stranica: 200 Format: A5 Godina izdanja: 2018

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik

1.000,00 din