logo

KOMENTAR ZAKONIKA o krivičnom postupku sa obrascima za praktičnu primenu - četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 229/19
Broj stranica: 648 Format: B5 Godina izdanja: maj 2019.

 Autori: Ra­di­ša RO­SKIĆ, advo­kat i Božo. N. VUKČEVIĆ, advokat

3.000,00 din