logo

KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJU sa sudskom praksom, primerima tužbi, registrom pojmova i prilozima- peto izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 22/21
Broj stranica: 432 Format: B5 Godina izdanja: mart 2021.

Autori: Gordana STANOJČIĆ i Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ

2.000,00 din