logo

  

"SAVREMENA PRAKSA"

list za privredna i pravna pitanja

P   R   E   T   P   L   A   T   O   M

NA NEDELJNI LIST ZA PRIVREDNA I PRAVNA PITANJA 

"SAVREMENA PRAKSA" za 2023. godinu
OBEZBEDITE SEBI SIGURNE, BRZE I AŽURNE INFORMACIJE

BITNE ZA USPEŠNO I ZAKONITO POSLOVANJE SVIH OBLIKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
 

   OSNOVNI PODACI O NEDELJNOM LISTU        

SAVREMENA PRAKSA je nedeljni list koji "postoji na tržištu izdavača" od 1965. godine.
■ Tokom ovih 58 GODINA POSTOJANJA trudili smo se da svoje pretplatnike, kroz list SAVREMENA PRAKSA, na nedeljnom nivou u potpunosti upoznamo sa svim novinama u regulativi privredno-pravnih pitanja.

■ Profesionalnost, stručnost, ažurnost, predan rad i zalaganje su osnovi našeg poslovnog ponašanja koje nam i omogućava višedecenijsko postojanje i opstanak u ozbiljnoj stručnoj konkurenciji sa drugim izdavačima.

  TEMATIKA NEDELJNOG LISTA   

 SAVREMENA PRAKSA je stručni nedeljni list čiju sadržinu reprezentuju stručna objašnjenja i komentari najbitnijih propisa koji regulišu različite oblasti, od kojih izdvajamo najznačajnije: ■ Osnivanje, organizovanje, poslovanje i rad svih oblika privrednih društava i javnih preduzeća; ■ Prava obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada (od zasnivanja radnog odnosa, zaštite zaposlenih, obračuna zarada i naknada zaposlenih, do prestanka radnog odnosa);
Ostvarenje prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja; ■ Obaveze, rokovi i visina plaćanja poreza (PDV, porez na dohodak, dobit ili imovinu) i doprinosa; ■ Izrada završnog bilansa kako privrednih društava tako i u javnom sektoru; ■ Pravilno vođenje postupaka javnih nabavki; ■ Platni promet i elektronska uprava; ■ Status zaposlenih u AP i JLS; ■ Sistem plata u javnom sektoru; ■ Sprovođenje odredaba novog ZUP-a; ■ Praktična primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju na novčanim primanjima, pokretnostima, nepokretnostima...;  ■ Praktična primena ZPP i propisa iz krivičnopravne i prekršajne problematike; ■ Obrada i modeli različitih privredno-pravnih ugovora; ■ Druge teme od opšteg interesa.

     ŠTA OBUHVATA PRETPLATA      
1. 52 redovna nedeljna broja lista Savremena praksa;

2. Pravo besplatnog pristupa pravnoj bazi koja sadrži: 

- prečišćene tekstove određenih zakona (onih koji su predmet obrade časopisa),

- aktuelnu sudsku praksu (8.000 sudskih odluka sudova opšte i posebne nadležnosti) i

- modele obrazaca (oko 550 modela ugovora, rešenja, zapisnika, prigovora, poziva, podnesaka, tužbi...)

za praktičnu primenu određenih zakona iz postojećih oblasti prava;
3. U toku godine pretplatnici dobijaju besplatan mesečni dodatak "Sudska praksa, stručna mišljenja, pitanja i odgovori";
4. Praktične priloge priređujemo i dostavljamo pretplatnicima u datom momentu - po proceni redakcije;

5. Pravo na popust od 50% za kupovinu svih naših izdanja (oko 100 knjiga iz različitih oblasti)

6. Elektronsko praćenje nedeljnika objavljenih u toku tekuće godine.

GODIŠNJA PRETPLATA na nedeljnji list
"SAVREMENA PRAKSA" za 2023. godinu iznosi:

47.000 dinara

Uplatu pretplate možete izvršiti odjednom ili u dve rate:

prva rata - 24.000 dinara

druga rata - 23.000 dinara