logo

 

"SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA"

(časopis za pravna i ekonomska pitanja u
oblasti obrazovanja, vaspitanja, kulture...)

SAVREMENA PRAKSA ŠKOLA je mesečni časopis koji "POSTOJI" od 1971. godine, znači punih 52 godine - što nesporno i dovoljno govori o kvalitetu tog časopisa.

SADRŽINU ovog časopisa čine stručni komentari i detaljna objašnjenja propisa koji regulišu oblast obrazovanja i vaspitanja (predškolskog, osnovnog i srednjeg), sa brojnim praktičnim primerima i modelima akata usklađenih sa izmenama zakona i podzakonskih akata, aktuelna sudska praksa i stručna mišljenja iz oblasti obrazovanja i vaspitanja...i to kroz sledećih 5 tematskih celina: 1. Obrazovanje, privreda, društvo, 2. Prava i obaveze zaposlenih, 3. Ekonomika obrazovanja, 4. Pitali ste - odgovaramo, 5. Stručna mišljenja i sudska praksa.

 Časopis posebnu pažnju posvećuje svakom novom propisu, i to odmah nakon njegovog usvajanja i objavljivanja. Kroz redovne mesečne brojeve časopisa, kao i praktične separate u papirnoj ili elektronskoj formi, detaljno i na što praktičniji način upoznajemo vas sa promenama u regulativi rada obrazovno-vaspitnih ustanova i praktičnim prilozima olakšavamo primenu tih propisa,a gotovim modelima opštih i pojedinačnih akata pojednostavljujemo vaš rad.

 P R E T P L A T A

NA ČASOPIS "SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA"
ZA 2023. GODINU OBUHVATA:
 
 

1. 12 redovnih brojeva mesečnog časopisa.

2. Pristup elektronskoj bazi koja sadrži: 1. zakonske i podzakonske akte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja (190 propisa), 2. potpune tekstove zakonskih propisa za rad direktora i sekretara škola (39 propisa) i 3. modele opštih akata i primere pojedinačnih akata za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, modele opštih i primere pojedinačnih akata priređenih po Zakonu o radu i modele svih vrsta privredno-pravnih ugovora regulisanih Zakonom o obligacionim odnosima. Baza će se redovno ažurirati nakon objavljivanja promena propisa u "Službenom glasniku RS" i "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku". Uplatom pretplate svaki pretplatnik dobija korisničko ime i lozinku kako bi tokom cele godine mogao da prati promene propisa iz predmetne baze.

3. 50% popusta u ceni za kupovinu svih naših stručnih izdanja (trenutno u ponudi imamo preko 100 knjiga). Ovaj popust može ostvariti svaka služba pretplatnika.

4. Elektronsko praćenje svih brojeva časopisa objavljenih tokom 2023. godine.

GODIŠNJA pretplata na časopis "SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA"

za 2023. godinu iznosi:

25.000 dinara

Uplatu pretplate možete izvršiti odjednom ili u dve rate:

prva rata - 13.000 dinara

druga rata - 12.000 dinara