Katalog


 K A T A L O G   A K T U E L N I H   I Z D A N J A


 PRAVO POPUSTA OD 50% NA SVA IZDANJA IZ KATALOGA
OSTVARUJU PRETPLATNICI ČASOPISA:

                                                                    1. RADNO-PRAVNI SAVETNIK
                                                             2. NEDELJNIK - SAVREMENA PRAKSA
                                                             3. SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA

 

S A D R Ž A J:

 

1. Radno pravo

2. Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i zdravstvena i socijalna zaštita

3. Javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici i stečaj

4. Obligaciono pravo

5. ZUP, ZUS, inspekcijski nadzor, javne nabavke, zaposleni u AP i JLS

6. Stanovanje, ozakonjenje objekata, planiranje i izgradnja

7. Susvojina, zajednička svojina, službenosti i susedsko pravo

8. Hipoteka, javna svojina, restitucija, autorsko pravo

9. Porodično i nasledno pravo

10. Izvršenje i obezbeđenje

11. Prekršaji i privredni prestupi

12. Krivično materijalno i krivično procesno pravo

13. Parnični i vanparnični postupak

14. Pravosuđe

15. Advokatura, javni beležnik, veštačenje, unutrašnji poslovi

16. Aktuelna sudska praksa

17. Menica i revizija javnog sektora

18. Saobraćaj

19. Obrazovanje i vaspitanje

20. Pomilovanje i Ustav Srbije


 

PREDRAČUN