logo

 Savremena praksa ŠKOLA - BAZA

I - ZAKONSKA I PODZAKONSKA AKTA

II - OSTALI PROPISI KOJI SE PRIMENjUJU U USTANOVAMA

III - MODELI OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA za osnovne/srednje škole

IV - MODEL OPŠTEG AKTA priređenog po Zakonu o javnim nabavkama

V - MODELI OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA priređenih po Zakonu o radu

VI - MODELI UGOVORA priređenih po Zakonu o obligacionim odnosima