logo

Arhiva izdanja 2021

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 1 - JANUAR 2021.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 2 - FEBRUAR 2021.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 3 - MART 2021.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 4 - APRIL 2021.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 5 - MAJ 2021.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 6 - JUN 2021.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 7-8 - JUL-AVGUST 2021.

 

Arhiva izdanja 2020

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 1 - JANUAR 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 2. - FEBRUAR 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 3. - MART 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 4. - APRIL 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 5. - MAJ 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 6. - JUN 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 7-8- JUL-AVGUST 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 9 - SEPTEMBAR 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 10 - OKTOBAR 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 11 - NOVEMBAR 2020.

RADNO-PRAVNI SAVETNIK BROJ 12 - DECEMBAR 2020.