logo

ZA­KON O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na - 2023

Šifra 540
Broj stranica: 440 Format: B5 Godina izdanja: 2023

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik

3.400,00 din