logo

ZA­KON O STA­NO­VA­NJU I ODR­ŽA­VA­NJU ZGRA­DA sa POD­ZA­KON­SKIM AK­TI­MA - prvo izdanje

Šifra 529
Broj stranica: 180 Format: B5 Godina izdanja: oktobar 2017.

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

1.000,00 din