logo

KRI­VIČ­NI ZA­KO­NIK sa re­gi­strom poj­mo­va - sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 519
Broj stranica: 368 Format: B5 Godina izdanja: maj 2019.

 

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

 

2.000,00 din